IMPORTANT !  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba aduce la cunoştinţa operatorilor economici, că s-a deschis sesiunea de raportare on-line, în SIM (Sistem Integrat de Mediu) a datelor referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor, aferente anului 2016. Pentru aceasta, operatorii economici vor accesa link-ul: http://raportare.anpm.ro.

Datele privind Statistica Deşeurilor aferente anului 2016 vor fi raportate până la data de 1 IUNIE 2017. Pentru întrebări sau nelămuriri va rugam sa contactaţi reprezentanţii biroului CFM din cadrul APM Alba, la tel: 0258-813290–int 44, şi 0746-248603, sau pe adresele de e-mail: deseuri@apmab.anpm.ro şi delia.stanescu@apmab.anpm.ro .   

Adresa raportare Statistica Deseuri 2016   [click detalii]

Agentia pentru Protectia Mediului Alba

informeaza cetatenii ca incepand cu data de 03.01.2017 efectuarea platilor, reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu, emise de institutia mai sus mentionata, se va efectua prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Alba
Cod Fiscal 5531224
Cont RO73TREZ0025032XXX000230
Trezoreria Alba

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

  • ORDIN nr. 865 din 3 iunie 2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului   [click detalii]
  • CERERE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare  [download]

 

Formular de înscriere online a operatorilor economici [click aici] Pentru consultarea site-ului vechi APM Alba [click aici] Model cereri/formulare [click aici]

 

Formulare tip solicitare informatii publice conform cu Legea nr.544/2001   [click detalii]

 

Protectia mediului este responsabilitatea noastra a tuturor: cetateni, agenti economici, autoritati publice, ONG-uri, alte organizatii. Cu totii contribuim la poluarea mediului, pornind de la hartia aruncata pe jos după consumarea unui produs ce era ambalat in aceasta, aruncarea deseurilor mai mult sau mai putin periculoase in cursurile de apa, amplasarea in zona rurala a depozitelor de dejectii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba functioneaza ca institutie cu personalitate juridica, in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr.1000/2012, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale Hotararii Guvernului nr.544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Programul de audiente w22sssssssssVineriV

  • Luni: 12,00 - 14,00


Program relatii cu publicul

  • Luni -Joi : 8,30 - 16,00
  • Vineri : 8,30 - 13,30