Back

Anunt public solicitare emitere acord de mediu - titular COMUNA POSAGA

APM  Alba anunta publicul interesat  asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ’’Modernizare drumuri vicinale in com. Posaga, jud. Alba ’’, propus a fi realizat in com. Posaga,  jud. Alba,  titular  comuna  posaga

Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni - joi  intre orele 8 – 16, vineri  intre orele 8 -14 si la sediul   Primariei com. Posaga,  jud. Alba.    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

 

                                                                                                    

 25. 04. 2013