Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ,, Reabilitare drumuri de exploatatie agricola in satul Valea Larga, comuna Salciua, jud. Alba’’propus a fi amplasat in jud. Alba, com. Salciua, sat Valea Larga, intravilan si extravilan, jud. Alba - titular Comuna Salciua

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: ,, Reabilitare drumuri de exploatatie agricola in satul Valea Larga, comuna Salciua, jud. Alba’’propus a fi amplasat in jud. Alba, com. Salciua, sat Valea Larga,  intravilan si extravilan, jud. Alba, sau identificat prin  plan de incadrare in zona,planuri topografice, extras CF  nr. 70532 cu nr. cad. 70532, HG 974/2002- Anexa 61-  Lista cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Salciua cu modificarile si completarile ulterioare( poz. nr. 118, 113, 114,123), înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu numărul 11.050/10.11.2020 , titular : COMUNA SALCIUA prin Lombrea Vasile -primar ,cu domiciliul/sediul social in com.Salciua, sat Salciua de Jos,str. Principala, nr. 62, jud. Alba.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

 

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

    Data afisare anunt : 29.12.2020