Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “Elaborare DTAC pentru 2 puturi forate pentru irigații ”, propus a fi amplasat în Alba Iulia, str Al Ioan Cuza, nr. 2, jud. Alba, identificat prin plan de incadrare in zona, jud. Alba, titular PK TOPAZ SRL

APM Alba  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Elaborare DTAC pentru 2 puturi forate pentru irigații ”, propus a fi amplasat în  Alba Iulia, str Al Ioan Cuza, nr. 2, jud. Alba,  identificat prin plan de incadrare in zona,  jud. Alba,  titular PK TOPAZ SRL cu sediul în  localitatea București, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, et 11, ap 31, sector 2.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni - joi, intre orele 9 –14 si vineri intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.01.2023

Proiect decizie etapa de incadrare  [click detalii]

Data afișării anunțului pe site

16.01.2023