Back

Anunturi publice privind decizia etapei de incadrare - com. SINTIMBRU

Anunturi publice privind decizia etapei de incadrare
 

 

 

 APM  Alba  anunta  publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectului - fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata, pentru proiectul “Modernizare drum de exploatatie agricola cu nr. Cad. 1233, loc. Totoi, com. Sintimbru” în  loc. Totoi, com. Sintimbru, jud. Alba, titular  com. Sintimbru

   1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba  Iulia  str. Lalelelor, nr. 7B in zilele de luni - joi  intre orele 8 – 16,  vineri  intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 04. 10. 2013.

 

Site APM

04.10.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_santimbru-04_10_2013