Back

Anunt public proiect decizie etapa de incadrare - Comuna Ighiu

ANUNT PUBLIC

    APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele : ,,Extindere retele  apa potabila localitatile Ighiu si Bucerdea Vinoasa” , comuna Ighiu ,  jud. Alba” , ,,Extindere retea de alimentare cu  apa in  localitatea  Ighiu ” , comuna Ighiu ,  jud. Alba ” , ,,Extindere retea de alimentare cu  apa in  localitatea Bucerdea Vinoasa ” , comuna Ighiu ,  jud. Alba ”,propus a fi amplasat in com. Ighiu , intravilan ,  jud. Alba , titular COMUNA  IGHIU reprezentata prin Rusu Traian - primar.

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul titularului :com. Ighiu, sat Ighiu , nr. 56 , jud. Alba, a  autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din  Alba Iulia , str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa  de internet :apmab.anpm.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  01.10.2013 .

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_ighiu-27_09_2013