Back

Anunt public proiect decizie etapa de incadrare - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale

Proiect decizie [click detalii]

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în care s-a decis că nu este necesară refacerea evaluării impactului asupra mediului şi   pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, pentru proiectul Drum Expres Sebeş-Turda cu modificarea în Autostrada Sebeş Turda, propus a fi amplasat pe teritoriul judeţelor Alba şi Cluj,  titular Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului
    • AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, Splaiul Independenţei, nr.294, sector 6, Bucureşti
    • AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, Alba Iulia, strada  Lalelelor, nr. 7B, judeţul Alba
    • AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUICluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, judeţul Cluj

în zilele de luni până joi, între orele 830-1630 şi vinerea între orele 830-1430

 

precum şi la următoarea adresă de internet www.anpm.ro secţiunea Reglementări- Acord de Mediu

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.08.2013 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   

                                    Data afişării anunţului pe site

                                                  20.08.2013