Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar COMUNA GARBOVA

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, Extindere modernizare infrastructura rutiera in sat Garbova , sat Reciu, com. Garbova, jud. Alba, propus a fi amplasat in satele Garbova si Reciu, conform cu Lista cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Garbova ( poz. Nr. 33 – str. Vaii, poz. Nr. 171 – str. Morii, Reciu poz. Nr. 37 – str. Mihai Eminescu, poz. Nr. 163 – str. George Cosbuc, poz. Nr. 166 – str. Avram Iancu) si cu  HCL nr. 16/2015, jud. Alba, titular :  COMUNA GARBOVA prin NEDELA IOAN  , cu sediul in com. Garbova, sat Garbova, str. Vaii, nr. 452.         Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

    Data afisarii anuntului pe site: 01.07.2015