Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Stefănescu Ionela

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
(autoritatea competenta pentru protectia mediului)

 

APM ALBA  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “ Construire pensiune agroturistica ”propus a fi amplasat in com. Sugag, satul Martinie, str. Luncii, nr. 19,, jud. Alba, titular ?tefănescu Ionela.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni- joi, intre orele 8-16 si vineri intre orle 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet  office@apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de   06.07..2013.

 

 

Data afisarii anuntului pe site

30.07.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-stefanescu_ionela-30_07_2013