Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - SC Mineral SA

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,,Exploatare agregate minerale – Groapa de imprumut material de umplutura Gruiul Crucii ” , propus a fi amplasat in  jud. Alba, com. Mihalt, sat Cistei, perimetrul Gruiul Crucii, titular :SC MINERAL  SA  reprezentata prin Gkliatis Georgios,cu domiciliul in judetul Dambovita, com. Bucsani, F.N,, cu domiciliul in judetul Alba ,loc. Cugir, str. Alexandru Sahia, nr. 5.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Data afisarii anuntului pe site
    03.04.2014

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-mineral-03_04_2014