Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Comuna Sugag

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

   APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul  “ EXTINDERE RE?ELE  DE APĂ POTABILĂ ?I APĂ UZATĂ în com. ?ugag, jud. Alba ”, propus a fi amplasat in jud. Alba, comuna ?ugag, drum comunal DC 216, Valea Mărtiniei,  titular COMUNA ?UGAG

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.10.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_sugag-16_10_2013