Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - COMUNA IGHIU

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

    APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,,Extinderi retele canalizare localitatea Ighiu ‘’ , comuna Ighiu, jud. Alba” , propus a fi amplasat in  intravilan sat Ighiu , comuna Ighiu, jud. Alba , titular COMUNA  IGHIU reprezentata prin Rusu Traian - primar.

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul titularului :com. Ighiu, sat Ighiu , nr. 56 , jud. Alba, a  autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din  Alba Iulia , str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa  de internet :office@apmab.anpm.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  12.09.2013 .

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_ighiu-04_09_2013