Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - Simescu Mircea, Simescu Elisabeta, Simescu Mariana, Borza Similie, Borza

ANUNT  PUBLIC

08.10.2013

 

 

      Simescu Mircea, Simescu Elisabeta, Simescu Mariana, Borza Similie, Borza Vasile titular al proiectului PUZ pentru obiectivul de investitii  in conformitate cu HG 1076/2004:  ,,Construire locuinte individuale” in loc Alba Iulia str Brandusei f.n.. jud.Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc.Alba Iulia str Transilvania nr 2ª bl.M7A ap.29 in zilele de luni vineri intre orele10.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.