Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - S.C. ALBA CONS S.A.

ANUNT  PUBLIC              

                 29.07.2013

 

 

     S.C. ALBA CONS S.A., cu sediul in Alba Iulia, str. Vasile Goldis, nr. 8B, jud. Alba,titular al proiectului de plan PUZ , pentru obiectivul de investitii " Extindere ansamblu rezidential Anghel Saligny prin realizarea unui nou Bronson de locuinte colective S+P+5", amplasament: Alba Iulia, str. Anghel Saligny, jud. Alba, in conformitate cu HG 1076/2004: anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din in Alba Iulia, str. Vasile Goldis, nr. 8B, jud. Alba, in zilele de luni- joi între orele 09.00-16.00, ?i vineri între orele 09.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.