Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - COSMA MELANIA, IOSIF VALER, LAZAR IULIA, MATEI ANA, MACAVEI NICOLAE OCTAVIAN

ANUNT  PUBLIC

08.10.2013

 

 

     COSMA MELANIA, IOSIF VALER, LAZAR IULIA, MATEI ANA, MACAVEI NICOLAE OCTAVIAN, cu domiciliul in loc. Alba Iulia, str. Iasilor, nr. 80, jud. Alba,titular al proiectului de plan PUZ , pentru obiectivul de investitii " CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE ?I REALIZARE DRUM DE ACCES", amplasament: loc. Alba Iulia, str. Aleea din Strada Izvorului, nr. f.n.,  jud. Alba in conformitate cu HG 1076/2004: anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc. Alba Iulia, str. Iasilor, nr. 80, jud. Alba, in zilele de luni- joi între orele 09.00-16.00, ?i vineri între orele 09.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.