Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - titular Comuna Cricau

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Reabilitare DC72: DJ107H – Craiva – Piatra Craivei, km 0+0,00 – km 0+800.000, localitatea Craiva, comuna Cricau, judetul Alba ” propus a fi amplasat în jud. Alba, comuna Cricau, localitatea Craiva, drum comunal DC72.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni- joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  01.05.2014.

 

 

Data afisarii anuntului pe site
24.04.2014

 

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_cricau-24_04_2014