Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - SC MINESA-INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PROIECTĂRI MINIERE S.A., cu sediul în loc. Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 15-17, jud. Cluj, pentru MECMA prin SC CONVERSMIN SA Bucuresti

   Agentia pentru Protectia Mediului Alba   anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului , pentru proiectul  “Studiu de Fezabilitate pentru eliminarea efectelor prăbuşirii necontrolate asupra suprafeţei, readucerea terenurilor în circuitul economic şi stabilirea soluţiilor de dezvoltare durabilă a zonelor afectate la salina Ocna Mureş, jud. Alba” ,   propus a fi amplasat în loc. Ocna Mures ,  intravilan,  jud. Alba , titular  MECMA prin SC CONVERSMIN SA Bucureşti

 

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro

 

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de   12.09.2013

 

Data afisarii anuntului pe site
05.09.2013

Documente atasate

apm_ab-dec_et_incadr-mineasa_icrm-05_09_2013