Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - MORAR ALINA MARIA I.I.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Albaanunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “ ConstruirePensiune Agroturistica in Satul Bube?ti, Comuna Arie?eni, jud. Alba”propus a fi amplasat în com. Arie?eni, satul Bube?ti, nr. 70 A, jud. Alba,  titular MORAR ALINA MARIAI.I.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi intre orele 8-16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data  de  25.06.2013.

 

Data afisarii anuntului pe site
18.06.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-morar_alina-18_06_2013