ATENȚIE!
Sistemul Informatic Integrat de Mediu pentru domeniul Deșeuri (ambalaje, statistica deșeuri, uleiuri, etc) este funcțional. Vă rugăm să introduceți datele pentru anii, pentru care sunt deschise Sesiunile de Lucru. Termen de introducere 15 noiembrie 2021.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

new Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel județean, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/28.08.2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 4 decembrie 2021 a fost deschisă sesiunea de raportare 2021 pentru anul 2020, în cadrul aplicației online http://raportare.anpm.ro/ . Sesiunea de raportare se va închide la data de 01.02.2022.

new APM Alba atenționează pescarii comerciali autorizați de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură că au obligația de a solicita autorizație de capturare și comercializare a animalelor din fauna sălbatică conform prevederilor art. 3 și 4 din Procedura aprobată prin Ordinul MMDD nr. 410/ 2008.

Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.37/25.02.2021privind “Aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Alba 2021-2025”  [link]
new APM Alba informează toți operatorii economici aflați sub incidenta OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice ... [click detalii]
Programul Operational Regional pentru Regiunea Centru 2012-2027 (POR Centru) -:-  prima versiune  [click detalii]

COMUNICAT new!

       AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA  informează toți titularii de autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu, despre publicarea în Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020 a Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Actul normativ intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

       Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

       Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

        Având în vedere că data intrării în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 este 11.07.2020, titularii de autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu, emise începând cu data de 8 septembrie, au obligaţia să solicite aplicarea vizei anuale la APM Alba , prin depunerea următoarelor documente:

 • Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.   [download]
 • Raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Alba rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem.
 • Declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură.   [download]
 • Dovada achitării tarifului în cuantum de 100 lei pentru autorizaţiile de mediu şi 300 lei pentru autorizaţiile integrate de mediu (în contul RO73TREZ0025032XXX000230, cod fiscal 5531224, beneficiar APM Alba ).

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

Avănd în vedere prevederile Hotărârii nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, vă aducem la cunoștință că accesul solicitanților în incinta Agenției pentru Protecția Mediului Alba este limitat la maxim 2 persoane, cu respectarea programului de lucru cu publicul.

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni – Joi :   900  –  1430
 • Vineri        :   900  –  1300

Persoanele care intră în incinta Agenției pentru Protecția Mediului Alba, au obligația de a purta mască.

Multumim pentru intelegere!

new!  Referitor valabilitate documente eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta     [click detalii]
new! Panourile de informare privind calitatea aerului amplasate in Alba Iulia si Sebes,  sunt functionale    [click detalii]

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Avem multe in comun, dar si respectul este important !    https://respectreciproc.ro/

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Formular de înscriere online a operatorilor economici [click aici] Model cereri/formulare [click aici]
Formulare tip solicitare informatii publice conform cu Legea nr.544/2001   [click detalii]

IMPORTANT!!

ANUNT AMENAJAMENTE PASTORALE

- In atentia Primariilor din jud. Alba-

 

         In conformitate cu legislatia de mediu HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, conform art. 5 alin.2 amenajamente pastorale vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului. In concluzie amenajamentele pastorale inainte de a fi adoptate de consiliul local vor fi reglementate din punct de vedere a mediului, drept urmare veti depune planul amenajamentelor pastorale realizate conform art. 6 din OUG nr 34/2014 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,la A.P.M. Alba spre aprobare.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba

informeaza cetatenii ca incepand cu data de 03.01.2017 efectuarea platilor, reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu, emise de institutia mai sus mentionata, se va efectua prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Alba
Cod Fiscal 5531224
Cont RO73TREZ0025032XXX000230
Trezoreria Alba

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

 • ORDIN nr. 865 din 3 iunie 2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului  [click detalii]
 • CERERE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare [download]

 

Protectia mediului este responsabilitatea noastra a tuturor: cetateni, agenti economici, autoritati publice, ONG-uri, alte organizatii. Cu totii contribuim la poluarea mediului, pornind de la hartia aruncata pe jos după consumarea unui produs ce era ambalat in aceasta, aruncarea deseurilor mai mult sau mai putin periculoase in cursurile de apa, amplasarea in zona rurala a depozitelor de dejectii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba functioneaza ca institutie cu personalitate juridica, in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr.1000/2012, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale Hotararii Guvernului nr.544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Programul de audiente w22sssssssssVineriV

 • Luni: 12,00 - 14,00


Program relatii cu publicul

 • Luni -Joi : 9,00 - 14,30
 • Vineri : 9,00 - 13,00