Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ”Alimentare cu apa a locuinței prin conductă de aducțiune”, propus a fi amplasat în localitățile Mărtești și Helerești, com Avram Iancu, jud. Alba, titular ANCA GHEORGHE

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  al proiectului  ”Alimentare cu apa a locuintei prin conductă de aducțiune”, propus a fi amplasat în  localitățile Mărtești și Helerești, com Avram Iancu,   jud. Alba”, în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Alimentare cu apa a locuinței prin conductă de aducțiune”, propus a fi amplasat în  localitățile Mărtești și Helerești, com Avram Iancu, jud. Alba, titular ANCA GHEORGHE, cu sediul în cu sediul în  localitatea Mărtești, com Avram Iancu, nr. 558.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-13,  precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.07.2020.    

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

Data afisarii pe site:

     24 .06 2020