Reglementări > Acordul de mediu

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 EIA - anunturi - 2010

Detalii

Autor: APM Alba,
Adăugat: 2010-08-11 17:54:28
Ultima actualizare: 2011-01-10 13:49:42

Articole pe aceeaşi tema

decembrie 2010

 

 • 29.12.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului . Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa pe str. Gazului, M.Eminescu, Oituz, Horea, A.Iancu si Dacilor” propus a fi amplasat in loc. Cetatea de Balta, intravilan, titular SC TIALCO SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-JOI, intre orele 8-16 si vineri 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 06.01.2011

  

 • 28.12.2010    APM Alba anunta publicul interesat asupra deciziei de revizuire a deciziei etapei de incadrare pentru proiectul Amenajare depozit produse petroliere amplasat in Teius – Ondoroaie fn, jud. Alba, titular SC UNICOM HOLDING SA. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Alba, din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmab.anpm.ro si la sediul SC UNICOM HOLDING SA, Bucuresti str. Bilciuresti nr.9A, et.6, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-16. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7 B pana la data de 10.01.2011.

 

 • 27.12.2010   APM Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa’’propus a fi realizat in com. Cetatea de Balta,str. Gazului, Mihai Eminescu, Oituz, Horea, Avram Iancu si Dacilor, jud. Alba, titular SC TIALCO SRL . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B si la sediul SC TIALCO SRL, loc. Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

  

 • 27.12.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezafectarea echipamentelor tehnologice din dotarea fabricii de bere si malt si utilitatile apartinand SC BERGHENBIER SA – pct. de lucru Blaj”, propus a fi amplasat in mun. Blaj, jud. Alba, titular SC BERGHENBIER SA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC BERGHENBIER SA, mun. Blaj, str. Ghe. Baritiu, nr. 32,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Alba .

 

 • 15.12.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului . Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Amplasare statie distributie GPL” propus a fi amplasat in loc. Blaj, str. T. Vladimirescu, nr. 80, titular  SC ECOROM GAZ IMPEX SRL.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro .  Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 23.12.2010

 

 • 15.12.2010   Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Infiintare sector reproductie porcine in cadrul SC SIPIGFERM SRL, si imprejmuire, propus a fi amplasat in loc. Sibot, DJ 704, nr. 495 titular  SC SIPIGFERM SRL Sibot . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B  si la sediul  SC  SIPIGFERM SRL, loc. Sibot, str. Principala nr.210  in zilele de Luni-Joi, intre orele 8-16 si Vineri 8-14.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Alba .  

 

 • 15.12.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare LEA0.4 kV sat Alecus” , propus a fi amplasat in loc. Alecus com. Sona, jud. Alba, titular: SC ELECTRICA SA – SDEE Alba.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 22.12.2010.

 

 • 15.12.2010    COMUNA CALNIC  titular al proiectului ,, Sistem integrat de alimentare cu apa (retea de distributie) , canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Calnic“  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre  APM Alba in procedura – fara evaluarea impactului asupra mediului  pentru proiectul ,, Sistem integrat de alimentare cu apa (retea de distributie) , canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Calnic “ , propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul localitatii Calnic. Proiectul deciziei de incadrare si  motivele care  o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor ; nr. 7 B , in zilele de luni- vineri intre orele 8-16 , precum si la urmatoarea adresa de internet :  office@apmab.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 21.12.2010 .

 

 • 15.12.2010     APM  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Schimbare destinatie din sectii emcanice in spatii alimentatie publica(restaurant), spatii de cazare,sala festivitati, anexe si amenajare mansarda pod -corp A – atelier mixtpropus a fi realizat in loc. Blaj, str. N.Balcescu, nr. 3,  titular   SC CORINA COM SRL .  Proiectul  deciziei etapei de incadrare  si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  la sediul   APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14,   precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  22.12.2010.

 

 • 14.12.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Traseul Sudic etapa A-restaurare ziduri cetatea Alba Iulia- Carolina” amplasament mun. Alba Iulia, titular  Primaria mun. Alba Iulia,  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 21.12.2010.

 

 • 14.12.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – cu evaluarea adecvata, pentru proiectul  ““Modernizare drumuri comunale si alei pietonale”  propus a fi amplasat pentru teritorul administrativ al com. Albac jud. Alba, titular  Primaria com Albac    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  21.12.2010

 

 • 10.12.2010    A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traseul Sudic etapa A-restaurare ziduri cetatea Alba Iulia- Carolina, jud. Alba propus a fi amplasat in mun Alba Iulia, jud. Alba,  titular Primaria mun Alba Iulia.  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Primariei mun Alba Iulia,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 8.12.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare LEA0.4 kV loc. Alecus”, propus a fi amplasat in loc.Alecus com. Sona, jud. Alba, titular SC Electrica SA SDEE Alba.  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC Electrica SA, Alba Iulia P-ta Consiliul Europei nr.1, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 7.12.2010     APM  Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’ Schimbare  destinatie din  sectii mecanice in spatii alimentatie publica( restaurant), spatii de cazare, sala fesivitati, anexe si amenajare amnsarda pod – corp A - atelier mixt ’’ propus a fi realizat in loc.  Blaj, str. N.Balcescu, nr. 3, titular   SC CORINA COM SRL.        Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  si la sediul titularuluidin loc. Blaj, str. N.Balcescu, nr. 4, in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

 

 • 3.12.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Indiguire si aparare mal drept rau Mures la Beldiu, jud. Alba” , propus a fi amplasat in loc. Beldiu albia minora a raului Mures, jud. Alba, titular: AN Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.12.2010.  [download proiect decizie]

 

 • 2.12.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului ALBA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului., in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul “Amenajare hidroenergetica raul Mare si pr. Bosorog- Cugir”  propus a fi amplasat Raul Mare Cugir , pr. Bosorog,- Cugir,  jud. Alba, titular de SC ROTHAUS CONSULTING SRL cu sediul in mun. Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 133. .Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din .mun. Alba Iulia, str. Lalelelor , nr. 7B in zilele de luni- joi intre orele .8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www. apm-alba.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 9.12.2010 (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).  [download proiect decizie]

 

noiembrie 2010

 • 30.11.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire – sistem de distributie GPL la autovehicule, cu instalatie monobloc tip skid” , propus a fi amplasat in loc. Sibot DN7, jud. Alba, titular: SC EUROPEXPRES SRL.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 07.12.2010.

 

 • 30.11.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amplasare recipient tip skid” , propus a fi amplasat in loc. Abrud str. Decebal FN, jud. Alba, titular: SC EUROPEXPRES SRL.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 07.12.2010.

 

 • 30.11.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Construire hale de productie produse ceramice”amplasament mun. Alba Iulia, str. Al. Ioan Cuza nr.38, titular  SC IPEC S.A..  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 07.12.2010

 

 • 29.11.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare recipient tip skid”, propus a fi amplasat in loc. Abrud str. Decebal FN, jud. Alba, titular SC EUROPEXPRES SRL.  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediulAdministratia Bazinala de Apa Muresdin Alba Iulia str. Tudor Vladimirescu nr.48, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 29.11.2010    A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire – Sistem de distributie GPL la autovehicule, cu instalatie monobloc tip skid”, propus a fi amplasat in loc. Sibot DN7, jud. Alba, titular SC EUROPEXPRES SRL.               Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediulAdministratia Bazinala de Apa Muresdin Alba Iulia str. Tudor Vladimirescu nr.48, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 24.11.2010    A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Indiguire si aparare de mal drept rau Mures la Beldiu, jud. Alba”, propus a fi amplasat in loc. Beldiu, jud. Alba, titular AN Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediulAdministratia Bazinala de Apa Muresdin Tg. Mures str. Koteles Samuel nr.33, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 24.11.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare LEA0.4 KV – Fagetu de Sus” , propus a fi amplasat in loc. Fagetu de Sus com. Poiana Vadului, jud. Alba, titular: SC ELECTRICA SERVSA AISE Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 01.12.2010.

 

 • 17.11.2010     A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire hale de produse ceramice”,  propus a fi amplasat in mun Alba Iulia, jud. Alba,  titular SC IPEC SA.   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC IPEC SA,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 17.11.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Exploatare si prelucrare agregate minerale extravilan sat Cib com. Almasu Mare si amplasare statie de concasare si sortare agregate minerale extravilan loc. Zlatna, jud. Alba” , titular: SC EUROPEXPRES SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.11.2010.

 

 • 17.11.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului ALBA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului., in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul “Regularizare rau Cugir- aval loc. Vinerea”propus a fi amplasat in  oras. Cugir- aval loc. Vinerea, jud. Alba, titular Administratia Nationala “Apele Romane”-Administratia Bazinala  de Apa Mures cu sediul in mun. Tg. Mures, str. Koteles Samuel nr.33, jud. Mures.  1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din .mun. Alba Iulia, str. Lalelelor , nr. 7B in zilele de luni- joi intre orele .8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www. apm-alba.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.11.2010 (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

 • 12.11.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Exploatare si prelucrare agregate minerale”, propus a fi amplasat in loc. Cib com. Almasu Mare jud. Alba, titular SC Europexpres SRL. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Consiliului Judetean Alba, Alba Iulia Piata I.C. Bratianu nr.1, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. .  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 10.11.2010   APM  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Captare si retea apa”propus a fi realizat in com. Bucium, loc.Valea Cerbului, Cerbu, Bucium Sat, Coleseni, Izbita, Bucium,  titular  Comuna  BUCIUM.  Proiectul  deciziei etapei de incadrare  si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  la sediul   APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.    precum si la urmatoarea adresa de internet office@apm-ab.ro .Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  17.10.2010.

 

 • 10.11.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare hidroenergetica r. Mare si pr. Bosorog- Cugir,  propus a fi amplasat pe r. Mare si pr. Bosorog , Cugir, jud. Alba,  titular  SC ROTHAUS CONSULTING SRL.   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC ROTHAUS CONSULTING SRL , Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 133,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 10.11.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  Reabilitare si amenajare a unui sp. public aflat in cadrul cetatii Alba Iulia, parte componenta a itinerariului cultural Cetatea Alba Iulia »  amplasament mun. Alba Iulia, titular  Consiliul Local Alba, beneficiar de folosinta SC GRUP CORINT SA S.A.  1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 17.10.2010.

 

 • 09.11.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Regularizare rau Cugir- aval loc. Vinerea” din oras. Cugir- aval loc. Vinereapropus a fi amplasat in com Ighiu, jud. Alba,  titular Administratia Nationala “Apele Romane” - Administratia Bazinala  de Apa Mures.   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Administratia Nationala “Apele Romane” - Administratia Bazinala  de Apa Mures,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 03.11.2010    APM  Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’ Captare si retea apa in com. Bucium’’ propus a fi realizat in com. Bucium, satele: Valea Cerbului, Cerbu, Bucium – Sat, Coleseni, Izbita, Bucium, intravilan- extravilan, titular  COMUNA BUCIUM .   Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  si la sediul titularului din com.Bucium, sat Bucium, jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

 

 • 02.11.2010     Autoritatea competenta pentru protectia mediului . Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Construire ferma vitei, anexa si imprejmuire” propus a fi amplasat in loc. Sard, com. Ighiu, extrvilan, titular Nerghes Marin.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro .  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 10.11.2010

 

octombrie 2010

 • 29.10.2010    A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Alimentare cu apa in sistem centralizat si retea de canalizare menajera in loc. Sard, com Ighiu”,  propus a fi amplasat in com Ighiu, jud. Alba,  titular Primaria com IGHIU .  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Primariei com IGHIU,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 29.10.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Montare rezervor carburanti 60 mc (subteran)” , propus a fi amplasat in loc. Lancram DN1 km 370+700 nr.210, jud. Alba, titular: SC LUKOIL ROMANIA SRL.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.11.2010.

 

 • 28.10.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA INDUSTRIALA (INDUSTRIE ALIMENTARA) IN FABRICA PRODUSE ALIMENTARE-KEBAB (fara modificari constructive)"  in loc. Drambar, com. Ciugud, str. Calea Alba Iulia, Nr.8, jud. Alba,  ,  titularS.C. ALBA DONER PRODUCTION S.R.L .  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul S.C. ALBA DONER PRODUCTION S.R.L,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba  [download documente atasate]

 

 • 21.10.2010    APM  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  ’’Aductiune apa potabila in loc. Saracsau’’ propus a fi realizat in com. Sibot, loc. Saracsau, jud. Alba,  titular  Consiliul  Local Sibot..   Proiectul  deciziei etapei de incadrare  si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  la sediul   APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.    precum si la urmatoarea adresa de internet office@apm-ab.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  28.10.2010

 

 • 21.10.2010    APM  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Construire sediu administrativ firma, hala de productie  pentru produse finite din lemn   ( fara prelucrarea primara a alemnului) , magazii, platforma betonata, locuinta de serviciu,   inclusiv imprejmuire terenpropus a fi realizat in com. Pianu , loc. Pianu de Jos -Unghete,  titular  SC POLIWWOD SRL.    Proiectul  deciziei etapei de incadrare  si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  la sediul   APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.    precum si la urmatoarea adresa de internet office@apm-ab.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  28.10.2010.

 

 • 21.10.2010    Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare iaz piscicol si imprejmuire”, propus a fi amplasat in loc. Mereteu, com. Vintu de Jos, fn, titular PAVEN SIVU. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia , str. Lalelelor, nr. 7B si la sediul PAVEN SIVU, loc. Blandiana, nr.100, in zilele de LUNI-JOI intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Alba

 

 • 21.10.2010   Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire ferma vitei, anexa si imprejmuire, propus a fi amplasat in loc. Sard, extravilan titular NERGHES MARIN. .Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia , str. Lalelelor, nr. 7B si la sediul Herghes Marin, loc. Sard, nr.412 A  in zilele de LUNI-JOI intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Alba

 

 • 20.10.2010   Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Construire hala si depozitare materie prima si produs finit, atomizor si realizare imprejmuire”amplasament mun. Alba Iulia, str. Al. Ioan Cuza nr.38, titular  SC IPEC S.A.  .  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 28.10.2010

 

 • 20.10.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – cu evaluarea adecvata, pentru proiectul  “Modernizare infrastructura rutiera forestiera in com Garda de Sus”    propus a fi amplasat pentru teritorul administrativ al com. Garda de Sus jud. Alba , titular  Primaria com Garda de Sus.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de .28.10.2010

 

 • 20.10.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  Construire sosea de centura a mun. Sebes cu statut de drum urban” propus a fi amplasat pentru teritorul administrativ al mun Sebes, jud. Alba, titular  Primaria mun. Sebes.  1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 28.10.2010

 

 • 20.10.2010    A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Montare rezervor carburanti 60 mc (subteran)”, propus a fi amplasat in loc. Lancram – Sebes DN1 km 370+700, nr.210 jud. Alba, titular SC Lukoil Romania SRL.   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Consiliului Judetean Alba, Alba Iulia Piata I.C. Bratianu nr.1, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 20.10.2010     Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hala semifabricate , hala debitare si centrala termica”, propus a fi amplasat in loc. Cugir, str. Victoriei,nr. 30, jud. Alba, titular SC CIN PROD SRL.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 29.10.2010.

 

 • 14.10.2010      APM  Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ’’Construire sediu administrativ firma, hala  de productie pentru produse finite din lemn( fara prelucrarea primara a lemnului), magazii, platforma betonata, locuinta de serviciu, inclusiv imprejmuire teren ’’, propus a fi realizat in com.Pianu , sat  Pianu de Jos, ( Unghete),  titular   Avram  Calin.     Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.    si la sediul titularului.   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

 

 • 14.10.2010    APM  Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ’’ Aductiune apa potabila in localitatea  Saracsau’’   propus a fi realizat in com. Sibot, sat Saracsau, jud. Alba,  titular  Consiuliul Local Sibot.     Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14si la sediul titularului din com. Sibot, sat  Sibot, str. Principala  nr. 153,.   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

 

 • 14.10.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ““Construire hala si depozitare materie prima si produs finit, atomizor si realizare imprejmuire”,, jud. Alba,  titular SC IPEC SA- mun. Alba Iulia, str. Al. Ioan Cuza nr.38 . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC IPEC SA, mun. Alba Iulia, str. Al. Ioan Cuza nr.38, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 • 14.10.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire sosea de centura a mun. Sebes cu statut de drum urban” propus a fi amplasat in loc.Sebes-intravilan si extravilan, jud. Alba,  titular Primaria mun. Sebes .Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Primaria mun. Sebes, Sebes, P-ta Primariei nr. 1 zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 

 

septembrie 2010

 • 21.09.2010    Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea  impactului asupra mediului , pentru proiectul “ Construire pensiune turistica” propus a fi amplasat in loc. Cugir, intravilan,  titular  NEAGU ALIN IULIAN

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba Iula, str. Lalelelor, nr. 7 B,  in zilele de  Luni- Vineri intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 29.09.2010.

 

 • 14.09.2010   Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului . Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Scimbare destinatie din centrala ternica in hala de productie si comert si executare sarpanta” propus a fi amplasat in loc. Abrud, , intrvilan, str. Avram Iancu, fn,titular NEGRU RADU.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de . 21.09.2010

 

 • 09.09.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare piscicola” , propus a fi amplasat in extravilanul loc. Seusa com. Ciugud jud. Alba, titular Moldovan Ioan.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele 8-16, si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-alba.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 16.09.2010.

 

 • 08.09.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului ALBA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului., in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ““Amenajare piscicola prin exploatare de agregate” , propus a fi amplasat in propus a fi amplasat in loc. Salciua de Jos, titular SC AUTOTRUKS SERVSRL

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din .mun. Alba Iulia, str. Lalelelor , nr. 7B in zilele de luni- joi intre orele .8-16, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www. apm-alba.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.09.2010 (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

 • 08.09.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare .fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Amenajare centru de colectare fier vechi propus a fi amplasat in loc. Aiud, DC 10 Aiud-Gambas, titular SC Fero Cioaza SRL

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B in zilele de luni-joi intre orele .08-16 si vineri intre orele 08-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-alba.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 13.09.2010.

 

 • 08.09.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare

APM Alba , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, propus a fi amplasat in Alba Iulia, B-dul Incoronarii ;nr. 9, titular : OANCEA NICOLAE .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa adresa de internet : www.alba-alba.roPublicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.09.2010 .

 

 • 01.09.2010     Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare centru de colectare fier vechi”, propus a fi amplasat in Aiud, DC 10 Aiud - Gambas, titular Sc Fero Coaza SRL

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, si la sediul SC Fro Cioaza SRL, loc. Aiud, str. Dorului, nr. 4, in zilele de luni – joi, intre orele 08 - 16 si vineri intre orele 08 - 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B

august 2010

 • 25.08.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul Amenajare piscicola prin exploatare de agregate, propus a fi amplasat in propus a fi amplasat in loc. Salciua de Jos, titular SC AUTOTRUKS SERVSRL.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC AUTOTRUKS SERVSRL, loc. Posaga, loc. Lunca Ariesului, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Alba .

 

 • 25.08.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire statie de distributie carburanti”  propus a fi amplasat in loc. Campeni, str. Turzii , F.N., jud. Alba, titular SC FLOREA GRUP SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 01.09.2010.

 

 • 12.08.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul se supune procedurii de evaluare adecvata si nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Lucrari de reparatii – Reabilitare priza energetica prag deversor MHC1” , propus a fi amplasat in loc. Fenes jud. Alba, titular SC VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele 8-16, si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-alba.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 19.08.2010.

 

 • 10.08.2010   Anunt public privind decizia etapei de incadrare
     Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  Exploatare de agregate minerale in scopul amenjarii zonei de agrement si pescuit sportiv””   propus a fi amplasat in extravilanul  loc. Aiud, terasa r. Mures, jud. Alba, titular  SC MEGA CONTRACT SRL. 

       1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 18.08.2010

   

   

 • 10.08.2010   Anunt public privind decizia etapei de incadrare
     Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  Reabilitare sistem rutier pe   DJ 106L Spring- Ungurei- Secas, 0+000-km 16+300; : DJ 107B Santimbru- Galtiu- Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosiad de Secas-lim jud. Sibiu, 19+059-km 21+686”, DJ 107Alba Iulia-Teleac- Colibi-Secasel- Cergaul Mare-Blaj-lim jud Mures”   propus a fi amplasat pentru teritorul administrativ al Spring, Rosia de Secas, Cergau, Dostad, mun. Blaj, jud. Alba, titular  Consiliul Judetean Alba.

        1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro

       Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de .18.08.2010

   

 • 04.08.2010   A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de reparatii – Reabilitare priza energetica prag deversor MHC 1” , propus a fi amplasat in loc. Fenes jud. Alba, titular SC VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL.

  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Consiliului Judetean Alba, Alba Iulia Piata I.C. Bratianu nr.1, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Alba .

   

 • 03.08.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare
      Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sistem energetic sustenabil pentru alimentare cu energie electrica la stana Margini, com. Pianu jud. Alba” , propus a fi amplasat in extravilanul loc. extravilanul com. Pianu, jud. Alba, titular COMUNA PIANU.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 11.08.2010.

   

 • 03.08.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare
      Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrari de inchidere depozit de deseuri industriale nepericuloase”  propus a fi amplasat in loc. Alba Iulia str. Viilor nr.128, jud. Alba, titular SC APULUM SA.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 11.08.2010.

   

 • 02.08.2010      Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea  impactului asupra mediului, , pentru proiectul “ Amenajare agropensiune prin schimbare de destinatie din casa de locuit” propus a fi amplasat in com.Sona, loc. Biia, nr.31, titular  IGNAT ILEANA

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba Iula, str. Lalelelor, nr. 7 B,  in zilele de  Luni- Vineri intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro .

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.08.2010.

 

iulie 2010

 • 30.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistem energetic sustenabil pentru alimentare cu energie electrica la stana Margini, com. Pianu jud. Alba”” propus a fi realizat in com. Pianu  jud. Alba,  titular COMUNA PIANU.

      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Consiliului Judetean Alba, Alba Iulia Piata I.C. Bratianu nr.1, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

      Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 29.07.2010    Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea  impactului asupra mediului, , pentru proiectul “ Construire pensiune turistica” propus a fi amplasat in com. Spring, loc. Cunta extravilan zona”Gloduri”, (adresa amplasamentului) titular  SC GOLD LAND ALBA SRL

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba Iula, str. Lalelelor, nr. 7 B,  in zilele de  Luni- Vineri intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro .

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.08.2010.

   

 • 29.07.2010     Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea  impactului asupra mediului, , pentru proiectul “ Construire service camioane” propus a fi amplasat in com. Sebes,  intravilan  str. Occidentului, nr.3 titular  SC DOLFY STAR SRL

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba Iula, str. Lalelelor, nr. 7 B,  in zilele de  Luni- Vineri intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro .

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.08.2010.

   

 • 29.07.2010     Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea  impactului asupra mediului , pentru proiectul “ Construire pensiune turistica ” Catalina Monulesti”- prin modernizare locuinte si anexe cu schimb de destinatie si constructii noi” propus a fi amplasat in com. Rosia Montana, loc. Rosia Montana, intravilan, nr. 405-406,  titular  SC DAVIDOF ROSIA MONTANA SRL

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba Iula, str. Lalelelor, nr. 7 B,  in zilele de  Luni- Vineri intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro .

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.08.2010.

    

 • 29.07.2010      Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea  impactului asupra mediului , pentru proiectul “ Cabana Ionela” propus a fi amplasat in com. Salciua. Loc. Salciua de Sua, intravilan,  titular  DOBRA SIMONA AUGUSTA si CULEA IOAN

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba Iula, str. Lalelelor, nr. 7 B,  in zilele de  Luni- Vineri intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro .

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.08.2010.

   

 • 29.07.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare
      Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Complex turistic cu pensiune, gospodarie traditionala moteasca, locuinta administrativa, racord utilitati, amenajare incinta si imprejmuire” , propus a fi amplasat in com. Vidra sat Lunca Gioesti fn, jud. Alba, titular SC POIANA ZANELOR SRL.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.08.2010.

   

 • 29.07.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare
      Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire ferma piscicola Vidra” , propus a fi amplasat in com. Vidra sat Lunca Bisericii nr.31 jud. Alba, titular SC AQUA NRG VIDRA SRL.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.08.2010.

   

 • 29.07.2010      APM  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  ’’ Pensiune turistica’’ propus a fi realizat in com. Galda de Jos, sat Mesentea – extravilan, titular  ŞTEAU  IONUT  BOGDAN Intreprindere Individuala.

  1. Proiectul  deciziei etapei de incadrare  si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  la sediul   APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  si la sediul titularului din com. Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 37, in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.    precum si la urmatoarea adresa de internet office@apm-ab.ro

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  05.08.2010

   

 • 28.07.2010     Anunt public privind decizia etapei de incadrare
  Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Parc eolian Avram Iancu” , propus a fi amplasat in extravilanul loc. Avram Iancu, com. Avram Iancu, jud. Alba, titular SC ATS IMOB SRL.

  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 04.08.2010.

   

 • 28.07.2010     Anunt public privind decizia etapei de incadrare
      Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune turistica” , propus a fi amplasat in com. Sugag sat Arti FN jud. Alba, titular SC LUNCA SUGAGULUI SRL.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 04.08.2010.

   

 • 28.07.2010     Anunt public privind decizia etapei de incadrare
      Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Parc eolian Avram Iancu” , propus a fi amplasat in extravilanul loc. Avram Iancu, com. Avram Iancu, jud. Alba, titular SC ATS IMOB SRL.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 04.08.2010.

   

 • 27.07.2010      APM  Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’ Pensiune turistica’’ propus a fi realizat in com. Galda de Jos, sat Mesentea – extravilan, titular  ŞTEAU  IONUT  BOGDAN Intreprindere Individuala.

      Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  si la sediul titularului din com. Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 37, in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

      APM  Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’ Amenajare agropensiune prin schimbare destinatie din casa de locuit  propus a fi realizat in com. Şona, sat  Biia,  nr 31, titular   IGNAT  ELENA.

      Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la sediul APM Alba , loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  si la sediul titularului din com. Şona, sat  Biia, nr. 31, in zilele de luni – joi intre orle 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14.   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistica, restaurant” propus a fi realizat in com. Sugag sat Arti jud. Alba,  titular SC Valea Frumoasei SRL.

      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Sugag nr.177 jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

      Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Transformare locuinta in pensiune agroturistica - Noslac” propus a fi realizat in loc. Noslac  str. Mica nr.272, jud. Alba,  titular SC ROIBAN GEORGE CALIN SRL.

      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc.Noslac str. Mica nr. 272, jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

      Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistica” propus a fi realizat in com. Sugag sat Arti jud. Alba,  titular SC Lunca Sugagului SRL.

      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Sugag nr.177 jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

      Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistica” propus a fi realizat in Cunta com Spring, jud. Alba,  titular SC GOLD LAND ALBA SRL.

      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Spring str. Principala nr.225,  jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

      Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire service camioane” propus a fi realizat in Sebes  str. Occidentului  nr.3, jud. Alba,  titular SC DOLFY STAR SRL.

             Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Sebes str. Augustin Bena nr.77,  jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire service camioane” propus a fi realizat in Sebes  str. Occidentului  nr.3, jud. Alba,  titular SC DOLFY STAR SRL.

        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Rosia Montana str. Principala nr.455 A,  jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire ferma piscicola Vidra” propus a fi realizat in loc. Vidra str. Lunca Bisericii nr.31, jud. Alba,  titular SC AQUA NRG VIDRA SRL.

             Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Vidra str. Lunca Bisericii nr.31,  jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Cabana Ionela” propus a fi realizat in loc. Salciua de Sus com. Salciua  nr.360, jud. Alba,  titular Dobra Simona si Ciulea Ioan.

       Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Salciua de Sus ,  jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

       Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 22.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere retea de canalizare” propus a fi realizat in com. Sugag sat Dobra jud. Alba,  titular Comuna Sugag.

        Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, loc. Sugag str. Principala,  jud. Alba, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 21.07.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare
        Autoritatea competenta pentru protectia mediului .A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Dezafectare statie distributie carburanti PETROM Cimpeni, jud. Alba” , propus a fi amplasat in loc. Cimpeni str. Virsi, jud. Alba, titular SC OMV PETROM SA.

        Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-joi intre orele  8-16, si vineri intre orele  8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet  www.apm-alba.ro.

        Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 28.07.2010.

   

 • 15.07.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare
     A.P.M. Albaanunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea adecvata, in cadrul procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul “Casa de vacanta” propus a fi amplasat in com. Sugag sat tau Bistra str. Luncile Prigoanei nr.88 jud. Alba, titular Lazarean Dan Ilie.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apm-alba.ro.

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 22.07.2010.

   

 • 14.07.2010      Anunt public privind decizia etapei de incadrare
     Agentia pentru protectia mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare .fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Statie GPL propus a fi amplasat in com. Pianu, DN 7, km 337+480, titular  SC Artemisa SRL

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B in zilele de luni-joi intre orele .08-16 si vineri intre orele 08-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-alba.ro.

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 22.07.2010.

   

 • 13.07.2010      A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Parc eolian Avram Iancu ” propus a fi realizat in extravilanul loc. Avram Iancu jud. Alba,  titular SC ATS IMOB SRL Cluj Napoca.

     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Consiliului Judetean Alba, Alba Iulia Piata I.C. Bratianu nr.1, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 13.07.2010  Anunt public privind decizia etapei de incadrare
     A.P.M. Albaanunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediuluisi fara evaluarea adecvata, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Extinderea retelelor electrice din satul Tau – Bistra, in zona turistica Luncile Prigoanei – Poarta Raiului”, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul com. Sugag jud. Alba, titular SC ELECTRICA SERV – SDEE Alba.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apm-alba.ro.

      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 20.07.2010.

   

 • 13.07.2010  Anunt public privind decizia etapei de incadrare
      Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  Reabilitarea drum judetean DJ 106F:DN 1 (Camping Cut)-Calnic-Reciu-Garbova-lim. Jud. Sibiu, km 0+000-km 16+675””  propus a fi amplasat pentru teritorul administrativ al com. Calnic si Garbova jud. Alba , titular  Consiliul Judetean Alba.  

      1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro

       Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de .20.07.2010

   

 • 06.07.2010  Anunt public privind decizia etapei de incadrare:
     Autoritatea competenta pentru protectia mediului ALBA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului., in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul Construire pensiune turistica,jud. Alba ,  propus a fi amplasat in: localitatea Tauti, com  Metes, FN, titular SC  DELION STAR  SRL

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din .mun. Alba Iulia, str. Lalelelor , nr. 7B in zilele de luni- joi intre orele .8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www. apm-alba.ro.

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 14.07.2010 (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

   

 • 06.07.2010  Anunt public privind decizia etapei de incadrare:
     Autoritatea competenta pentru protectia mediului ALBA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului., in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale din terasa in perimetrul Lancram- Balastiera tarlaua Baie 8, jud. Alba , propus a fi amplasat in propus a fi amplasat in: loc. Lancram –Sebes, extravilan, titular SC  FLOREA GRUP  SRL

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din .mun. Alba Iulia, str. Lalelelor , nr. 7B in zilele de luni- joi intre orele .8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www. apm-alba.ro.

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 14.07.2010 (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

   

 • 06.07.2010  Anunt public privind decizia etapei de incadrare:
     Autoritatea competenta pentru protectia mediului . Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare –fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare drumuri comunale”, propus a fi amplasat in com. Metes loc. Metes, Tauti si Valeni , jud. Alba, titular .Comuna Metes.

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Alba ,str. Lalelelor, nr. 7 B, mun. Alba Iulia , in zilele de luni-vineri intre orele  8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet  officeab@apm-ab.ro

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 8 zile de la data ptblicarii prezentului anunt, pina la data de .14.07.2010.

   

 • 06.07.2010  Anunt public privind decizia etapei de incadrare :
     Autoritatea competenta pentru protectia mediului . Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Amenajare piscicola Blandiana, prin exploatarea agregatelor minerale din terasa” propus a fi amplasat in loc. Blandiana, com. Blandiana, extravilan, titular  SC SIMA COSMIN SRL.

     1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet officeab@apm-ab.ro

     Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de .14.07.2010

   

 • 05.07.2010  A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea drum judetean DJ 106F:DN 1 (Camping Cut)-Calnic-Reciu-Garbova-lim. Jud. Sibiu, km 0+000-km 16+675” propus a fi amplasat in loc. Calinic si Garbova, jud. Alba,  titular Consiliul Judetean Alba.

      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Consiliului Judetean, in loc. Alba Iulia, P-ta Iuliu Maniu,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 02.07.2010  Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului
     Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Statie GPL, propus a fi amplasat in com. Pianu, DN 7, km. 337-380, nr. 539,  titular SC Artemisa SRL.

     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Alba, Str. Lalelelor, nr. 7B, Alba-Iulia si la sediul SC Artemisa SRL, loc. Pianu, str. Principala, nr. 539 in zilele de luni-joi, intre orele 08-16 si Vineri intre orele 08-14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului  Alba.

   

 • 01.07.2010  A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Exploatarea agregatelor minerale din terasa in perimetrul Lancram- Balastiera tarlaua Baie 8, jud. Alba,  titular SC FLOREA GRUP  SRL.

     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC FLOREA GRUP  SRL, Alba Iulia str. Gemina nr.12, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

   

 • 01.07.2010  A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistica” propus a fi amplasat in loc. Tauti, com. Metes, FN,, jud. Alba,  titular SC DELION STAR SRL.

     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul SC DELION STAR SRL, in loc. Tauti, com. Metes, FN,, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.