Back

Anunturi publice privind decizia etapei de incadrare - SC SEN FU SRL

ANUNT PUBLIC

    APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,, Instalatie pilot pentru producerea de carbuni din deseuri de lemn” , propus a fi amplasat in loc.Zlatna, str. Calea Motilor , nr. 53 B, jud. Alba, titular SC SEN FU SRL.

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul titularului :loc.Zlatna, str. Calea Motilor , nr. 53 B, jud. Alba, a  autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din  Alba Iulia , str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa  de internet :apmab.anpm.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  24.07.2013 .

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-sen_fun-19_07_2013