Back

Anunt public solicitare emitere acord de mediu - Comuna PIANU

A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drum comunal DC 52:Strungari –Purcăreţi, km 0+000 - 3+000” ,   propus a fi amplasat în   comuna Pianu ,loc. Strungari şi Purcăreţi,intravilan şi extravilan,  titular Comuna PIANU.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B si la sediul Primariei comunei PIANU, in zilele de luni – joi intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 - 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul  A.P.M. Alba .

 Data afisarii anuntului pe site
   19.06.2013