Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar SC Elis Agregate SRL

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare- fara evaluarea impactului asupra mediului,   pentru proiectul ” Modernizare statie spalare-sortare agregate minerale, și construire anexe depozitare , loc Balomiru de Camp, extravilan  propus a fi amplasat in localitatea Balomiru de Câmp, com Șibot-extravilan, titular  SC ELIS AGREGATE S.R.L cu sediul în loc. Petreşti,  str. Zorilor, nr.1.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  vineri  8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 07.06.2015

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
         30.06.2015