Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular Municipiul Alba Iulia

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ REABILITARE PIATA AGROALIMENTARA CENTRU, ALBA IULIA ”propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Alba Iulia, Piata agroalimentara centru, nr. fn.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni- joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  10.06.2014.

 

 

Data afisarii anuntului pe site
03.06.2014

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadrare-mun_alba_iulia-03_06_2014