Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular Comuna Pianu

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Retea de canalizare intre localitatile Pianu  de Sus si Pianu de Jos “ propus a fi amplasat în jud. Alba, comuna Pianu, satul Pianu de Sus si Pianu de Jos, intravilan si extravilan.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni- joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  22.04.2014.

 

 

Data afisarii anuntului pe site
15.04.2014

Documente atasate

apm_ab-pre_dec_et_incadr-canalizare_com_pianu-15_04_2014