Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular SC RECETA INTERNATIONAL SRL

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
Agentia pentru Protectia Mediului ALBA

 

 

   Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare cu evaluarea impactului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ FERMA AGRICOLA”, propus a fi amplasat in loc.UIOARA DE SUS, OCNA MURES, FN, zona "Tăul mare", tarla 84, parcela 433/72, CF/CAD - 72795,

,  titular  SC RECETA INTERNATIONAL SRL.

   1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului din Alba Iulia, str.Lalelelor, nr. 7 B,  in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  si vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet  office@apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de .05.2014.

   2   Data afisarii anuntului pe site
.           16.05.2014

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-receta_international-16_05_2014