Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - SICOE LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

ANUNT PUBLIC

  APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,,Construire pensiune agroturistica”, propus a fi amplasat in com. Avram Iancu, sat Tarsa, intravilan,  jud. Alba,, titular SICOE  LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu sediul in com. Avram Iancu, str. Dumacesti , nr. 341, judetul Alba.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul titularului :com. Avram Iancu, str. Dumacesti , nr. 341,jud. Albasi a  autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din  Alba Iulia , str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa  de internet :office@apmab.anpm.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  02.07.2013 .

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-sico_liliana_ii-26_06_2013