Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

   Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Decolmatarea si reprofilarea albiei minore a raului Mures, cu valorificarea agregatelor minerale extrase, in perimetrul Mihalt- Amonte Confluenta raul Tarnava, jud. Alba ”  ”, propus a fi amplasat in loc. Mihalt, albia minora rau Mures, titular SC  GKLIATIS CONSTRUCTIONS & EQUIPMENTS SRL.

   1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.  din Alba Iulia,str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de Luni-Joi, intre orele 8-16,Vineri 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet ; apmab.anpm.ro .

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de .03.10.2013 (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

   Data afisarii anuntului pe site
   25.09.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-gkliatis_constructions_equipments-25_09_2013