Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - SC EUROPEXPRES SRL

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

 APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectului – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata, pentru proiectul Construire restaurant în loc. Drâmbar, str. Calea Alba Iulia, nr 2 ,  jud. Alba, titular  SC  EUROPEXPRES  SRL

   1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din  Alba  Iulia  str. Lalelelor, nr. 7B in zilele de  luni –vineri  intre orele 8 - 16, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  11.09.2013

 

   Data afisarii anuntului pe site
  04.09.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-europexpres-04_09_2013