Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Primaria Baia de Aries

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

       Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul   “Modernizare drum forestier Valea Hărmăneasa de la km 0+000 - 1+330, Baia de Aries,  jud. Alba”, propus a fi amplasat în loc. Baia de Aries,  jud. Alba, titular  Primaria Baia de Aries

 

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul    Agenţiei de Protecţie a Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet  apmab.anpm.ro

 

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de    28.05. 2013

 

Data afişării anunţului pe site
21.05.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-baia_de_aries-21_05_2013