Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Oltean Vasile

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul  “ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA  sat Valea Uzei, comuna Rimet, jud. Alba”propus a fi amplasat in com. Rimet, sat Valea Uzei, str. Principala, jud. Alba, titular  OLTEAN VASILE.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 ?i vineri între orle 8-14,precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data  de  18.06.2013.

 

Data afisarii anuntului pe site
11.06.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-oltean_vasile-11_06_2013