Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Morar Ana Letitia

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Schimbare de destinatie din locuinta in cabana turistica si construire infrastructura de agrement”, amplasat în localitatea loc Vladosesti, com. Sohodol,  jud Alba, titular Morar Ana Letitia  

 

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 26 02 2014

 

Data afisarii anuntului pe site
18 02 2014

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-morar_ana-18_02_2014