Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Mates Ana

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
(autoritatea competenta pentru protectia mediului)

 

APM ALBA  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “  Infiintarepensiune agroturistica in sat Horea, comuna Horea, judetul Alba ”, propus a fi amplasat in  com. Horea, satul Horea, str. Nicola Vasile Ursu, nr. 21, jud. Alba, titular Mates Ana.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni- joi, intre orele 8-16 si vineri intre orle 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet  office@apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de   11 .06.2013.

  

Data afisarii anuntului pe site

04.06.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-mates_ana-04_06_2013