Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Eon Gaz Distributie Centru Retea Alba

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Înlocuire retele  si bransamente gaze naturale pe străzile 1 Mai, Avram Iancu si Râul Mic  ” propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Cugir, str. 1 Mai, Avram Iancu si Râul Mic,  titular  Eon Gaz Distributie Centru Retea Alba .                                                                                                                        

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni - joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  21.01.2014.

 

 

Data afisarii anuntului pe site
14.01.2014

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-eon_gaz_distributie_ret_alba-14_01_2014