Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - DOCEA GHEORGHE IULIAN

Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “ Infiintare zona de agrement si schimbare destinatie in spatii de cazare ”propus a fi amplasat in jud. Alba,comuna Miraslau, satul Rachis, str. Principala, nr. 42, , titular DOCEA GHEORGHE IULIAN.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 ?i vineri între orle 8-14,precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data  de  06.08.2013.

 

Data afisarii anuntului pe site
30.07.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-docea_gheorghe-30_07_2013