Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Consiliul Local SIBOT

ANUNT PUBLIC

    APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,,Retea alimentare cu apa Saracsau, comuna Sibot, jud. Alba ” , propus a fi amplasat in comuna Sibot , sat Saracsau , intravilan , jud. Alba

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul titularului :com. Sibot, sat  Saracsau , nr. 153 , jud. Alba, a  autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din  Alba Iulia , str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa  de internet :apmab.anpm.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  12.09.2013 .

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-cl_sibot-05_09_2013