Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - comuna Mogoş

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

       Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Modernizare drum  de exploataţie agricolă din DJ 107I-Dealul Buteştilor” comuna Mogoş ,, titular  comuna Mogoş.

 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul    Agenţiei de Protecţie a Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 şi vineri 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet  apmab.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de .25.06. 2013

 

Data afişării anunţului pe site
18.06.2013

Documente atasate

apm_ab-dec_et_incadr-comuna_mogos-18_06_2013