Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Comuna Lupsa

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

 

       Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul   “Modernizare drum Valea Lupsii L=1900,0 ml”,   propus a fi amplasat în comuna LUPSA,  jud. Alba, titular  Comuna LUPSA.

 

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul    Agenţiei de Protecţie a Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet  office@apmab.anpm.ro.

 

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de .05.09.2013

 

Data afişării anunţului pe site
28.05. 2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_lupsa-28_08_2013