Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Comuna Livezile

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

   Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ““Dezvoltarea infrastructurii agricole in comuna Livezile prin modernizare drum de exploatare agricolă   ”titular Comuna Livezile propus a fi amplasat in loc. Livezile, intravilan si extravilan.

   1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.  din Alba Iulia,str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de Luni-JOI, intre orele 8-16, VIERI 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet ; apmab.anpm.ro .

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de .18.09.2013 (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

   Data afisarii anuntului pe site
   11.09.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_livezile-11_09_2013