Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Comuna CUT

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

 

 

A.P.M. Albaanunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediuluipentru proiectul ” Infiintarea sistemului de alimentare cu apa – Retele de distributie a apei in localitatea Cut judetul Alba” propus a fi amplasat in localitatea Cut, jud. Alba”  propus a fi amplasat in localitatea Cut, jud. Alba, titular: COMUNA CUT

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 04.09.2013.  

   

 

 

 

   Data afisarii anuntului pe site: 28.08.2013
 

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-comuna_cut-28_08_2013