Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Comuna Bucium

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 A.P.M. Albaanunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediuluipentru proiectul ”Asfaltare DC 149 – km 0 la km 2,6”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Valea Abruzel com. Bucium jud. Alba, titular COMUNA BUCIUM.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:// apmab.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 02.04.2014.  

   

 

 

 

   Data afisarii anuntului pe site: 26.03.2014
 

Documente atasate

apm_ab-dec_et_incadr-com_bucium-26_03_2014