Back

Anunt public privind deciza etapei de incadrare - SC CABANA RÎMET SRL

Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul Construire cabană turistică propus a fi amplasat în jud. Alba, loc. Rîme?, sat Valea Manastirii,  titular SC CABANA RÎME? SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 8-16 ?i vineri între orle 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data  de  07.08.2013.

 

Data afi?ării anun?ului pe site
31.07.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-cabana_ramet-31_07_2013