Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - Ursa Ioan si Bobotean Gligorie

ANUNT  PUBLIC 

15.10.2013

 

 

      Ursa Ioan si Bobotean Gligorie titulari al proiectului PUZ pentru obiectivul de investitii  in conformitate cu HG 1076/2004:  ,, Introducere in intravilan pentru construire hale industriale si servicii-zona industriala ” in loc Alba Iulia continuare str  Olteniei jud.Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc Alba Iulia str Marasesti nr 37, in zilele de luni vineri intre orele10.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.