Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - SC RAIDERS MOB SRL, Sinc Sebastian, pacurar Viorica, Ursa Dan, Ovidiu Bacila, Dusa Catalin Paul

ANUNT  PUBLIC

08.10.2013

 

SC RAIDERS MOB SRL, Sinc Sebastian, pacurar Viorica, Ursa Dan, Ovidiu Bacila, Dusa Catalin Paul, priporan Ioan Vasile ,titular al proiectului PUZ pentru obiectivul de investitii  in conformitate cu HG 1076/2004:  ,,Modificare PUZ zona Iusuri –str Rogozului” in loc Alba Iulia str Rogozului f.n.. jud.Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc.Alba Iulia str Dealul Furcilor nr 7 in zilele de luni vineri intre orele10.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.