Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - POTOPEA ALIN VASILE

ANUNT  PUBLIC   

                            26.07.2013

 

 

     POTOPEA ALIN VASILE cu domiciliul in Alba Iulia, str. Primaverii, nr. 30, jud. Alba,titular al proiectului de plan PUZ , pentru obiectivul de investitii " Construire pensione agroturistica", amplasament: com. Berghin, sat Berghin, extravilan, jud. Alba, in conformitate cu HG 1076/2004: anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din in Alba Iulia, str. Primaverii, nr. 30, jud. Alba,, in zilele de luni- joi între orele 09.00-16.00, ?i vineri între orele 09.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.