Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - ONICHE NICOLAE

 ANUNT PUBLIC

16.12.2013

 

 ONICHE NICOLAE, cu domiciliul in loc. Sebes, str. Stefan cel Mare, nr. 27, jud. Alba, titular al proiectului de plan PUZ , pentru obiectivul de investitii " AMENAJARE CRESCATORIE PUIET PISCICOL", amplasament: mu. Sebes, loc. Lancram, f.n., jud. Alba, in conformitate cu HG 1076/2004: anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc. Sebes, str. Stefan cel Mare, nr. 27, jud. Alba, in zilele de luni- joi între orele 09.00-16.00, ?i vineri între orele 09.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.