Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - Blaga Nicolae

ANUNT  PUBLIC

06.12.2013

 

 

     Blaga Nicolae, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Energiei, nr. 16, bl. E2, ap. 17,  jud. Alba,titular al proiectului de plan PUD , pentru obiectivul de investitii " Construire casa de vacanta", amplasament: loc. Alba Iulia, str Francisca, nr. 43, jud. Alba, in conformitate cu HG 1076/2004: anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din in loc. Alba Iulia, str. Energiei, nr. 16, bl. E2, ap. 17,  jud. Alba,  în zilele de luni- joi între orele 09.00-16.00, ?i vineri între orele 09.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.