Back

Anunt public depunere solicitare emitere aviz de mediu - Bendea Valentin David si Gusteritan Gheorghe Mihail

ANUNT  PUBLIC

16.10.2013

 

 

      Bendea Valentin David si Gusteritan Gheorghe Mihail titulari al proiectului PUZ pentru obiectivul de investitii  in conformitate cu HG 1076/2004:  ,, Introducere in intravilan in vederea construirii de locuinte unifamiliale-PUZ avizat prin HCL 226/29.07.2011 art 3 ” in loc Alba Iulia str Fagaras  f.n. jud.Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc Alba Iulia str V Goldis nr 24A bl.33 ap.19, in zilele de luni vineri intre orele10.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.