Back

Anunt public depunere documentatie - Plesa Simona Liana si Plesa Calin Aurel

ANUNT  PUBLIC

13.06.2012

  

      Plesa Simona Liana si Plesa Calin Aurel titular al proiectului PUD pentru obiectivul de investitii  in conformitate cu HG 1076/2004:  ,,Schimb de destinatie din locuinta in spatiu comercial cu extindere si realizare acces” in loc Alba Iulia str Livezii bl.B9 ap.3. jud.Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc.Alba Iulia str Livezii  nr 9A in zilele de luni vineri intre orele10.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.